Rahvusvaheline Nukuteatrite

Ülemaailmne Nukuteatri Päev seati sisse 2000. aastal Magdeburgis UNIMA 18. Kongressi ajal, kui Djavad Zolfagari esines UNIMA Iraani Keskuse nimel sellise ettepanekuga. Lõbusate diskussioonide käigus püüti välja valida seda, mis oli juba tegelikult valitud. Põhjapoolkera – lõunapoolkera? Millisel perioodil aastas mähib Päike oma embusse kogu Maa, paitades oma soojade kiirtega ühtviisi kõiki kunstisündmusi kogu maailmas? Meie sõber Dadi Pudumjee, UNIMA asepresident ja Aasia-Vaikse ookeani Komisjoni president oli see, kes Nõukogu koosolekul Atlantas 2002. aasta juuni lõpus tegi ettepaneku valida selleks päevaks 21. märts, lisades oma ettepanekule kutse koguneda selleks ajaks 2003. aastal Uus-Dehlisse.

Nukuteatri päev annab võimaluse keskendada kogu maailma kunstitegelaste, kõikvõimalike institutsioonide ja laia vaatajaskonna tähelepanu nukule, tema loovusele ja loomingule.

Kõik pidustused algavad teatud rituaalidega. Selle päeva kavasse kuuluvatele üritustele eelneb rahvusvaheline läkitus, mille kirjutab mõni kunstimaailmas tuntud isiksus või isik, keda teatakse tema vaimsuse ja kunsti- ning kultuurialase tegevuse põhjal, kes on teadlik oma olulisest osast inimese ja tema poolt ehitatava ühiskonna arengus. See rahvusvaheline läkitus loetakse ette sadade ja tuhandete vaatajate ees iga ürituse, iga etenduse eel, see tõlgitakse kõikidesse keeltesse ja levitatakse ajakirjanduses, raadios ja televisioonis