Kuidas Leida Kõige Soodsam Kiirlaen?

Written by John Doe on July 26, 2020

Teadupärast ei kvalifitseeru suurem osa kiirlaen pakkuvatest ettevõtetest krediidiasutustena. Seeõttu pole tarbijakaitse seisukohalt ega nende huvides Eesti kiirlaenud turg reguleeritud. Laenuga seotud lepingu allakirjutamisel lähtutakse põhiliselt vaid võlaõigusseadusest ning seal välja toodud punktidest. Seetõttu ei saa ka neid asutusi võtta otseselt finantsorganisatsioonidega, veel vähem pankadena.

Kuidas leida kõige soodsam kiirlaen? Soodsa parim kiirlaen leidmiseks tuleks eelkõige mõelda: kui palju sul laenu vaja on kui kiirest sa saad laenu tagasi maksta Kõige soodsam on kiirlaen, mille tagasimaksesumma kokku on kõige väiksem, vastavalt valitud laenuperioodile ja laenusummale. Mis saab kui ma ei saa laenu tagasi maksta?

Siin on mõned olulisemad veebilehed, kust laenamise kohta võimalik veel lisaks lugeda: Finantsinspektsiooni Tarbijaveeb. Kiirlaenu aastaselt saab taotelda järgnevate pakkujate juures: Credit24 ja Creditstar. Otseselt palgatõendit ei nõuta, aga nõutakse reeglina viimase kuue kuu kontoväljavõtet, hindamaks kliendi krediidivõimekust. Kiirlaenu summat võid kasutada otseses mõttes milleks iganes hing ihaldab.

Suhtle laenuandjaga alati otse.

Summad on paindlikud. Vahel ei ole vaja rohkem laenata, kui paarsada eurot, kuid panga puhul võid sa sellisest summast unistama jääda. Üle laenamine ei ole kunagi hea ning tänu kiirlaenudele saad sa vältida olukorda, kus oleksid sunnitud võtma suurema summa, kui sul tegelikult vaja on. Ära kunagi lase laenul muutuda võlgnevuseks. Suhtle laenuandjaga alati otse. Head suhted aitavad leida lahendusi ja kompromisse.

Laene võib liigitada jämedalt kahte kategooriasse: tagatiseta- ja tagatisega laenud. Tagatisega ehk tagatud laenu puhul küsib laenupakkuja taotlejalt raha vastu mingisugust tagatist – näiteks maja või autot. Kui te tagasimakseid ei tee, saab pank või krediidiasutus vara võla kustutamiseks maha müüa. Tagatise vastu on võimalik laenata palju suuremaid summasid ja madalama intressimääraga.

Lisaks saab laenu tagasi maksta pikema aja jooksul. Laenuperiood võib olla isegi üle 10 või 15 aasta. Tagatisega laenud on samas riskantsemad kui tagatiseta laenud, sest kui laenaja ei suuda laenu tagasi maksta, võib ta oma varast ilma jääda. Sellepärast peaks enne tagatisega laenu taotlemist mõtlema hoolikalt järgi ning kaaluma võimalikke alternatiivseid lahendusi. Enne laenu taotlemist peaksite välja arvutama, kui suurt laenu- ja regulaarseid kuumakseid suudate endale lubada.

Nii saate otsida laene oma võimaluste piires ja ei taotle summasid, mida te ei suuda pärast tagasi maksta. Väikelaenud ja kiirlaenud on saadaval igasuguste summadega. Samuti on nimetatud eraisiku laenud tagasimakse tähtajadad sobivad nii lühemaks kui pikemaks perioodiks laenamisel. Mõistliku laenutaotluse esitamisega suurendate ühtlasi tõenäosust, et teie laenutaotlus aktsepteeritakse. Hoolikalt järelemõtlemata on parem laenu võtmist vältida. Laenuvõtmise vajadust tuleb kõrvutada laenu hinnaga ja mõelda, mida te sellest võidate.

Näiteks igapäevaostude tegemiseks ei pruugi väikelaen või kiirlaen olla kõige parem valik, seevastu krediitkaart võib olla sobivam. Kiirlaenude intressivabad perioodid võivad laenu võtmisel kasulikud olla, kuid peaksite alati jälgima, kui kaua need kestavad. Küll on aga teemaks väiksemate, tarbetekstide, koostamine.

Kui aga sellega on alustatud, siis teistest tunduvalt paremat tulemust pakkudes võib ka teistest tunduvalt enam raha küsida. Sisuloojatega võrdeline või isegi laiem tööpõld ootab ees neid, kes oskavad rohkem kui ühte keelt. Enamik tõlkijaid töötavad kodukontoris, nii et kui lisaraha teenimine tundub kõige ahvatlevam oma koduses mugavuses, siis on see eriala, mida tasub kaaluda.

Muidugi on tõlkimisbüroosid ja -agentuure, kes nõuavad et kõikidel nende tõlkijatel oleks erialane haridus. Arusaadav ka, sest kui nad tahavad pakkuda garanteeritult head tulemust, ei saa nad jääda lootma selle peale, et inimese keeleoskus on tõesti sedavõrd hea, nagu ta väidab. Õnneks ei ole aga kõik kliendid nii nõudlikud ja neile piisab ka väheke tagasihoidlikumate dokumentidega inimestest, peaasi, et töö on tehtud ja loetav.

Päris nii lilleline elu, aga ei juhtunud, ja kui pereliige või isegi hävitav tulemuste surmaga lõppenud õnnetuse üksi ei saa laenata päästa rahalistes raskustes. Tarbijakaitseamet on aastate jooksul väärtustanud häid suhteid teiste ametitega ning aktiivne koostöö jätkus ka Tarbijakaitseamet on viimastel aastatel teinud tihedat koostööd Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga kasutatud autode turu korrastamiseks.

Kontrollide eesmärk on olnud ausa ja võrdse konkurentsi loomine ning tarbijate õiguste tagamine. Nagu varasemalt kasutatud autode müügiplatsidel, vaatasid ametnikud, kas tarbijale antav teave on esitatud nõuetekohaselt. Samuti kontrolliti, kas sõiduki tehniline olukord vastab müügikuulutuses olevale ja sõiduki tehnonõuetele vastavust. Tähelepanu pöörati ka komisjonimüügi lepingute sisule ja nende seaduspärasusele.

Margiesindustes seisnesid peamised probleemid möödarääkimistes ja seaduste vales tõlgendamises, näiteks pretensiooniõiguse ja garantii mitteeristamine, komisjonimüügi lepingutest tuleneva vastutuse ja garantiitingimuste tõlgendamine tarbija kahjuks, sõidukite hooldustööde korra keeruline selgitamine tarbijale jms.

Tarbijakaitseamet tegi mitmele ettevõttele ettekirjutused. Kaheksast kontrollitud margiesindusest olid eeskujulikud neli esindust, kus ametid ei leidnud ühtegi puudust sõidukite müümisel ja tarbijale teabe andmisel. Kevadel viidi läbi ka teine ühiskontroll kasutatud autode müügiplatsidel Idaja Lääne-Virumaal.

Olukord müügiplatsidel ei olnud halb, kuid puudusi siiski 9. Seekord olid peamisteks puudusteks üksikutel juhtudel sõiduki tegeliku tehnilise olukorra varjamine, komisjonimüügilepingute vääriti mõistmine, komisjonimüügis olnud sõiduki kohta teabe mitteomamine ja ühe ettevõtte puhul ei vastanud ostu-müügilepingud kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele.

Ametid avastasid ka ühe tähistamata ettevõtte, mille kõikidel müüdavatel autodel olid ebakorrektsed teabelehed. Küll aga ei näinud ametnikud Ida- ja Lääne-Virumaal hodomeetrinäiduga manipuleerimist ega sõiduki päritolu varjamist.

Lisaks juba varasematele koostöövormidele lisandus Tarbijakrediidile kehtestati seaduste muudatustega karmimad reeglid alates Ametite juhid leppisid kokku peamised valdkonna järelevalves, mis vajasid koostöö arendamist: vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine, krediidivõimelisuse hindamine ning finantsteenuste reklaami järelevalve. Otsustati luua ühetaolised juhised, uuendada ning laiendada seniseid juhendeid, mis tagaksid parema õigusselguse kogu sektorile.

0 Responses to Kuidas Leida Kõige Soodsam Kiirlaen?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *